Hanner awr a allai arwain at dwf o 30% i’ch busnes

Mae Antur Teifi yn gweithio gyda miloedd o fusnesau bob blwyddyn i’w helpu i wireddu eu hamcanion.  Ry’ ni’n gwybod bod rhedeg busnes yn gymhleth iawn, yn heriol ac yn werth chweil.  Ry’ ni  hefyd yn gwybod y gall cynllunio gofalus arwain at berfformiad gwell. Caiff hyn ei ategu gan ymchwil annibynnol. Er enghraifft, cyhoeddodd  Andrew Burke, Stuart Fraser a Francis Greene ymchwil yn y Journal of Management Studies 47(3) yn 2010 sy’n dangos bod cwmnïau sy’n cynllunio yn  tyfu 30% yn gyflymach na’r rhai hynny sydd ddim yn cynllunio.

Ry’ ni’n gwybod y gall cynllunio ar gyfer datblygu eich busnes gymryd llawer o amser ac weithiau mae’n gallu bod yn  gymhleth oherwydd bod yna gymaint i’w hystyried. Gyda hyn mewn golwg,  mae Antur Teifi wedi datblygu offeryn busnes hunan-asesu  ar-lein a fydd yn eich galluogi i adnabod lle mae angen i chi ganolbwyntio eich sylw.

Mae Ciplun Byd Busnes Byw yn gofyn i fusnesau i raddio eu perfformiad ar draws 6 ardal fallweddol o fusnes:

  • Cynllunio Busnes (gan gynnwys rheoli adnoddau o fewn y busnes)
  • Deallusrwydd Marchnata
  • Rheoli TG
  • Rheolaeth Ariannol
  • Strategaeth Farchnata
  • Gwerthiant

Ar gyfer pob adran, gofynnir i chi i sgorio eich perfformiad presennol, cyn ateb cyfres o gwestiynau am y gweithgaredd ry’ chi’n ymgymryd â nhw o fewn pob adran. Ar ddiwedd yr adran, gofynnir i chi i sgorio eich hunain unwaith eto, gan ystyried eich hymatebion i’r cwestiynau hynny. Mae hyn yn eich galluogi i ddarparu ateb greddfol  yn ogystal ag ymateb mwy ystyriol i’ch perfformiad ym mhob adran.

Ar ôl cwblhau’r Ciplun, bydd cyfanswm eich sgôr (allan o 60) yn cael ei roi, ac yna gwahoddir chi i ystyried pa feysydd o fewn y busnes sydd angen gwella.

Gellir defnyddio hyn wedyn fel sail ar gyfer cynllunio  twf a datblygiad yn y dyfodol, ac arwain at wella perfformiad.

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]turcymru.org.uk

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction