Gwobrau Twristiaeth Cymru 2018

Mae Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru yn gystadleuaeth sy’n dathlu’r gorau o dwristiaeth Cymru. Maent yn arddangos busnesau twristiaeth Cymru a llwyddiannau’r diwydiant.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ddydd Iau, 8 Mawrth 2018 yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd ac rydym nawr yn gwahodd enwebiadau yn yr ystod o gategorïau sy’n cael eu hamlinellu isod.

Dyma gategorïau’r gwobrau:

 • gwesty gorau
 • gwely a brecwast gorau
 • llety hunanddarpar gorau
 • maes carafanau, gwersylla neu glampio gorau
 • atyniad gorau
 • gweithgaredd gorau
 • digwyddiad gorau
 • lle gorau i fwyta
 • cyrchfan orau
 • person ifanc twristiaeth y flwyddyn
 • gwobr arloesi busnesau twristiaeth

Mae’r dyddiad cau ar y 12fed o Ionawr 2018.

Am ragor o fanylion ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/gwobrau-twristiaeth-cenedlaethol-cymru-2018

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction