GWOBRAU TWRISTIAETH CANOLBARTH CYMRU CYNTAF

Cyhoeddwyd bod Gwobrau Twristiaeth Canolbarth Cymru cyntaf erioed i’w gynnal ym mis Hydref i hyrwyddo diwydiant twristiaeth y rhanbarth a’r busnesau ac unigolion sy’n gyrru’r sector.

Bydd enwebiadau ar gyfer y categorïau yn agor ym mis Mai 2019 gyda’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yn Theatr Hafren, Y Drenewydd, ar Hydref 17.

Bydd is-gategorïau ar gyfer pob un o’r prif wobrau yn rhoi cyfle i fusnesau llai yng Nghanolbarth Cymru gystadlu ar lefel ranbarthol a chael eu cydnabod yn ogystal,  gyda’r enillwyr cyffredinol yn mynd ymlaen i Wobrau Cenedlaethol Croeso Cymru ym mis Mawrth 2020.

Mae’r Gwobrau’n cael eu trefnu gan Dwristiaeth Canolbarth Cymru, a elwir hefyd yn MWT Cymru.

Ar hyn o bryd mae 12 categori wedi eu cyhoeddi gyda mwy i’w gyhoeddi’n fuan.

 • Gwesty Gorau
 • Gwely a Brecwast Gorau
 • Hunanarlwyo Gorau
 • Gwersylla Gorau
 • Gwasgaru Gorau
 • Atyniad Gorau
 • Gweithgaredd Gorau
 • Digwyddiad Gorau
 • Lle Gorau i fwyta
 • Person Twristiaeth Ifanc y Flwyddyn
 • Gwobr Arloesi Busnes Twristiaeth
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction