GWOBRAU BUSNES FSB 2019

Mae’r ceisiadau ar gyfer Gwobrau Fasnach Dathlu Busnesau Bach 2019 ar agor. Mae busnesau bach a’r hunangyflogedig yng Nghymru yn cael eu hannog i gymryd rhan ac i  ddathlu eu cyflawniadau.  Cyhoeddir enillwyr Cymru mewn seremoni wobrwyo ar 22 Mawrth 2019 a gynhelir yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd.

Mae’r gwobrau’n fodd i ddod i wybod am rai o’r busnesau bach gorau, mwyaf arloesol a mwyaf penderfynol sydd yng Nghymru.

Mae’n agored i bob busnes bach a’r hunangyflogedig yn rhad ac am ddim,  boed yn aelodau cyfredol o’r FSB, neu beidio. Cliciwch ar y ddolen isod i gael gwybod mwy am y gwobrau neu i wneud cais.

 

Dyma’r categorïau:-

 • Busnes Cymunedol y Flwyddyn (Cymru’n unig)
 • Busnes Rhyngwladol y Flwyddyn
 • Busnes Moesegol a Gwyrdd y Flwyddyn
 • Gwobr Arloesedd Busnes a Chynnyrch
 • Arloesedd Digidol y Flwyddyn
 • Busnes Meicro’r Flwyddyn
 • Busnes Newydd y Flwyddyn
 • Busnes Cynnydd y Flwyddyn
 • Busnes Teulu y Flwyddyn
 • Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn (30 oed ac iau)
 • Cyflogwr y Flwyddyn

 

https://www.fsbawards.co.uk/

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction