Cymraeg language logo

Marchnata, y cyfryngau cymdeithasol ac ymgynghoriaeth gwerthu

Gall ein hymgynghorwyr marchnata profiadol eich cynorthwyo i fod y gorau yn y maes trwy ddatblygu a chyfathrebu’r hyn sy’n eich gwneud chi’n wahanol er mwyn i chi fedru codi uwchlaw’r rheini sy’n cystadlu yn eich erbyn.

Rydym hefyd yn cynnig cynllunio marchnata manwl ar lwyfannau ar lein ac oddi ar, a medrwn hyfforddi eich tîm mewnol i gynnal ymgyrchoedd hyrwyddo yn cynnwys mesur a rheoli gwerthiant mewn modd rhagweithiol. Rydym hefyd yn cynnig pecyn ymgynghorol arbenigol ar frandio a dylunio.

Medrwn eich cynorthwyo chi i..

 • Adolygu eich gweithredoedd marchnata a gwerthu
 • Creu strategaethau marchnata newydd a chalendrau hyrwyddo blynyddol
 • Cynnal ymgyrchoedd ar lein a rhai oddi ar lein gan gynnwys y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Adolygu a rhoi cyngor ar eich CRM a’ch llwyfannau gwerthu
 • Rhoi hyfforddiant i staff mewnol er mwyn diweddaru eu sgiliau yn defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol, CRM a sgiliau cyflwyno

Cymorth arbenigol ar farchnata sector

food industry marketing specialists

Datblygu bwyd ac ymgynghoriaeth brand
Mae tîm arbenigol wrth law i weithio gyda busnesau sydd ar gychwyn, busnesau sydd eisoes yn bodoli neu gwmnïau bwyd sydd yn y camau cyntaf o’u datblygiad. Mae gennym brofiad o fynd â phrosiectau bwyd o’r cam cychwynnol, trwy’r profion bwyd, profi’r farchnad, datblygu’r brand i lansiad llawn ar y farchnad.

tourism growth planning business support
Adolygiadau cynnyrch twristiaeth a chynllunio twf
Mae ein harbenigwyr twristiaeth yn deall yr hyn sydd ei angen i ddatblygu cynnyrch o safon i ymwelwyr gyda synnwyr o le wrth galon y cyngor. Rydym wedi gweithio ar brosiectau niferus o Fwytai gydag ystafelloedd, Gwestai, llefydd i encilio iddynt yn y wlad i fodelau lletya amgen megis‘bunkhouses’.

Atyniad y Bathdy Brenhinol (Royal Mint Experience) yn atyniad newydd ac roedd ceisio adnabod y cyfleoedd y tu allan i’n cynulleidfa graidd yn bwysig i ni. Trwy weithio gyda’r tîm yn Antur Cymru ymgymerwyd â dadansoddiad cynhwysfawr o’r farchnad ac o ganlyniad i hynny crëwyd pecyn mewnwelediad gwych i’r busnes.

 

– David Stock, Pennaeth Atyniad y Bathdy Brenhinol (Royal Mint Experience)

Astudiaethau achos

Holwch am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau marchnata...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]ymru.org.uk

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction