Mae gennym ymgynghorwyr arbenigol mewn AD a thendro

Cymraeg language logo

Ymgynghoriaeth arbenigol

 • Cefnogaeth AD strategol
  Mae gennym ymgynghorwyr penodol ar gyfer y gwaith hwn sy’n medru darparu amrediad eang o swyddogaethau AD gan gynnwys recriwtio, cadw talent, olyniaeth a rheoli materion yn ymwneud â disgyblu a chwynion.
 • Tendro
  Os yw eich busnes yn meddwl am dendro, mae gennym arbenigwyr all eich paratoi chi ar gyfer yr her a’ch cynorthwyo chi i adnabod ac ymgeisio am gyfleoedd tendro.

Holwch am ein gwasanaethau ymgynghorol arbenigol...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction