Medrwn adolygu eich brandio a marchnata a’r ffordd o gyflenwi marchnata

Cymraeg language logo

Ymgynghoriaeth Fasanchol i Fusnesau trwy Fenter Antur Cymru

P'un a ydych yn adleoli'ch busnes i Gymru neu'n tyfu busnes yng Nghymru, gall ein tîm o Ymgynghorwyr Busnes Masnachol gynnig cymorth i chi i adnabod cyfleoedd cyrchu cyllid ynghyd â gwneud ceisiadau am fenthyciadau heb eu gwarantu, benthyciadau dechrau busnes, benthyciadau i fusnesau bach neu forgeisiau busnes a hynny trwy eich helpu i ddatblygu cynlluniau busnes a chefnogi'ch busnes yn y broses o ymgeisio am gyllid.

 

Os ydych chi am dyfu eich busnes, adolygu'ch cynllun busnes, neu ddechrau cynllunio i gynyddu gwerth gorau eich busnes wrth baratoi ar gyfer ymadael, mae ein Ymgynghorwyr profiadol yma i helpu i wireddu eich dyheadau.  Mae argyfwng Covid wedi golygu bod busnesau yn ail-ystyried eu modelau gweithredu fwyfwy erbyn hyn, gan edrych ar ddatrysiadau gweithio-o-bell tra’n ystyried yr effaith ar swyddogaeth Adnoddau Dynol tra hefyd yn adolygu strategaethau marchnata a dulliau cyfathrebu marchnata. Os ydych chi'n chwilio am gymorth ymgynghori busnes, gofynnwch am ein gwasanaethau arbenigol yn y meysydd canlynol:

 

 

  • Codi cyllid busnes 
  • Datblygu strategaethau a chynlluniau busnes a marchnata
  • Ymgynghoriaeth a pholisïau Adnoddau Dynol
  • Ymgynghoriaeth a pholisïau Cynaliadwyedd
  • Arloesi busnes a sut i dyfu eich busnes
  • Cefnogaeth i dendro
  • Ymgynghoriaeth fusnes i gefnogi busnesau twristiaeth Cymru
  • Ymgynghoriaeth fusnes i gefnogi busnesau bwyd Cymru

 

Uwch Reolwr Marchnata

Dai Nicholas

[email protected]
07736 542280

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction