Gwasanaeth Di-Wifr Lletygarwch Telemat yn cyrraedd y marc ym Maes Carafanau a Gwersylla Dolbryn

Gwasanaeth Di-Wifr Telemat

Comisiynwyd Gwasanaethau Cymorth TG Telemat gan gwmni Carafanio a Gwersylla Dolbryn i gymryd dros y Cytundeb Cymorth Busnes TG, cytundeb sy’n cynnwys cyfrifoldeb am y cysylltedd Di-Wifr yn ogystal â’r gefnogaeth dechnegol ar gyfer y maes carafanau ger Castellnewydd Emlyn.

Roedd y gwaith yn cynnwys uwchraddio’r ddarpariaeth Ddi-Wifr sydd yn golygu bod y gwersyll erbyn hyn yn gallu cynnig y gwasanaeth ar draws holl safle’r gyrchfan hamdden hon yn Sir Gâr,

Mae Maes Carafanau a Gwersylla Dolbryn yn darparu safleoedd ar gyfer carafanau teithiol a phebyll, pebyll parod, a phodiau gwersylla pren ar gyfer ymwelwyr. Mae’r hafan dwristiaeth hefyd yn cynnig bar i ymwelwyr, siop, man chwarae a gweithgareddau i blant, ynghyd â theithiau cerdded bywyd gwyllt yn ogystal â’i winllan ei hun. Mae’r ardal anifeiliaid yn rhoi cyfle i ymwelwyr ryngweithio ag anifeiliaid fferm ac anifeiliaid anwes – ac i berchnogion cŵn – maent yn cynnig cytiau yn arbennig ar gyfer y cŵn.

Ychwanegodd Telemat haen ychwanegol o Ddi-Wifr i’r safle er mwyn gallu cynnig cysylltedd cyflymder isel yn rhad ac am ddim i ymwelwyr, a hynny ar lefel premiwm safonol sydd gan amlaf yn gysylltiedig â’r gost o gynnal band eang.  Golyga hyn bod ffrydio byw ar draws pob math o ddyfeisiau symudol yn bosib.

“Mae Aled a thîm Telemat wedi rhoi datrysiadau gwych i ni i allu delio gyda nifer o faterion TG roedd yn ein hwynebu, gan gynnwys cyrchu band eang FTTP, system ffôn VOIP a’n galluogi i gynnig Di-Wifr premiwm safonol i’n gwesteion, rhywbeth sy’n hanfodol i unrhyw sector y dyddiau hyn sy’n gweithio wyneb-yn-wyneb â chwsmeriaid.  Cafodd Telemat argraff dda arna’i – o’r ymghynghoriad cyntaf hyd at y gwaith gosod a datrys y mân broblemau cychwynnol.   Mae’n wych gallu defnyddio cwmni dwyieithog lleol hefyd”. Sioned, Maes Carafanau a Gwersylla Dolbryn

Roedd gwasanaeth Telemat yn cynnwys:

  • Arolwg o’r safle.
  • Cynnig a dyfynbris manwl.
  • Gosod o fewn yr un diwrnod â chyn lleied o darfu â phosib ar fasnachu.
  • Ychwanegu at y pecyn ymwelwyr er mwyn cynnig y datrysiadau Di-Wifr diweddaraf.
  • Gosod system Di-Wifr sy’n cyrraedd pob cwr o’r safle.
  • Cytundeb cynnal a chadw parhaus.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall Cymorth TG Telemat wella eich busnes â chysylltedd Di-Wifr, ewch i’r wefan: http://www.telemat.co.uk

E-bost: [email protected]

Ffôn: 01239 712345

I gael rhagor o wybodaeth am Faes Carafanio a Gwersylla Dolbryn ewch i’r wefan: www.dolbryn.co.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction