Grŵp Rhwydweithio Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro (CCP)

Cynhaliwyd cyfarfod o Grŵp Rhwydweithio Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro (CCP) y bore yma yng Ngwesty’r Emlyn, Castell Newydd Emlyn.

Cafwyd cynrychiolaeth dda o fusnesau a sefydliadau a hynny er gwaetha’r gwynt a’r glaw!  Ar ôl mwynhau rôl cig moch a digon o goffi a te i’n cadw ni’n effro,  cafodd pawb gyfle i gyflwyno eu hunain a’u busnes cyn symud ymlaen i’r sesiwn mwy anffurfiol  yn sgwrsio a dod i adnabod ei gilydd a’u busnesau.

Aled addressing the groupYm mhob cyfarfod, fe fydd yna slot 5 munud  ar gael i un busnes i gyflwyno eu gweithgareddau. Tro Telemat,  Antur Teifi oedd hi y tro hwn.   Cafwyd anerchiad gan Aled Davies, Gweithredwr Gwerthiant Telemat, a soniodd am bwysigrwydd Cymorth TG i fusnesau bach ac amlinellodd y gwahanol opsiynau sydd ar gael gan Telemat, yn amrywio o becyn Talu-wrth fynd am £25 i  becynnau  sy’n cynnig yr ystod gyfan o gymorth TG. Am ragor o wybodaeth ewch i www.telemat.co.uk

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar fore Mercher, 5ed Rhagfyr yng Ngwesty’r Emlyn am 7.30am. Mae hwn yn gyfle delfrydol i roi hwb i’ch busnes ac i rannu profiadau am faterion sy’n wynebu pob busnes. Mae tocynnau ar gyfer y cyfarfod nesaf ar gael trwy fynd i: www.eventbrite.co.uk/e/ccp-business-networking-group-tickets-52304855230.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction