GRWP RHWYDWEITHIO CCP

Cynhaliwyd yr ail gyfarfod Rhwydweithio CCP yng Ngwesty’r Emlyn, ddydd Mercher, y 5ed o Ragfyr. Gyda nifer dda o fusnesau wedi troi mas unwaith eto, cafodd cynrychiolwyr brecwast hyfryd gyda digon o de a choffi a rôl bacwn tra’n cael cyfle i sgwrsio a chlywed mwy am fusnesau ei gilydd.

CPP NetworkingCafwyd cyflwyniad pum munud gan John Evans o Workways +. Rhoddodd gipolwg diddorol iawn i ni ar waith y sefydliad sy’n cynnig cyfleoedd hyfforddi a phrofiad gwaith â thâl i bobl ddi-waith hirdymor i helpu i gael eu bywydau yn ôl ar y trywydd iawn. Roedd clywed rhai o’r llwyddiannau yn wirioneddol ysbrydoledig, nid yn unig o safbwynt y di-waith a oedd wedi sicrhau gwaith ond hefyd o ran y  cyflogwyr wrth roi’r cyfleoedd i unigolion i gael bywyd gwell.

Sefydlwyd Rhwydwaith Busnes Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro (CCP) gan Dave a Claire Thomas o Thomas Safety Services Cyf fel grŵp di-elw, a chynhelir cyfarfodydd ar DDYDD MERCHER CYNTAF bob mis. (Ac eithrio Ionawr 2019, a fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher 9 Ionawr 2019.) Y ffi mynediad yw £ 5 y pen am y lluniaeth,

Os oes gennych ddiddordeb ac eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] neu [email protected] neu Facebook  www.facebook.com/groups/CCPBusinessNetwork neu Twitter https://twitter.com/CCPBusinessNet

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction