Grant Busnes I Ffermydd

Trydydd cyfnod ymgeisio ar agor nawr.

Mae’r cynllun Grant Busnes i Ffermydd (FBG) yn becyn grant cyfalaf, a’i cynlluniwyd i helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol. 

Mae’n darparu cyfraniad grant tuag at eitemau offer a pheiriannau sydd wedi’u nodi ymlaen llaw fel rhai sy’n cynnig manteision clir a mesuradwy i fentrau  Ffermydd.

Mae’r eitemau sydd ar gael drwy’r cynllun yn cwmpasu’r pum thema isod:

  • Geneteg, Perfformiad ac Iechyd Anifeiliaid
  • Rheoli Cnydau
  • Effeithlonrwydd Adnoddau
  • Effeithlonrwydd Ynni
  • TGCh

 

Y grant lleiaf sydd ar gael yw £3,000 a’r mwyaf sydd ar gael yw £12,000.

Os gwnaethoch gais am FBG yn un o’r ddau gyfnod ymgeisio cyntaf a bod eich cais wedi’i ddewis ond na wnaethoch hawlio’r grant mwyaf o £12,000, yna cewch wneud cais hefyd yn y cyfnod ymgeisio hwn neu’r nesaf.

Mae’n ofynnol i holl fusnesau sy’n gwneud cais am FBG mynychu un o ddigwyddiad Cyswllt Ffermio.

Mae FBG ar gael drwy ddefnyddio RPW Ar-lein.  . Er mwyn cael mynediad at RPW Ar-lein, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch defnyddio’r system ar-lein, cysylltwch a’r  Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid.

Am fanylion pellach ar gyfer gwneud cais ar ddogfennau cynorthwyo’r cynllun, yna gwelwch y linc isod:

www.llyw.cymru/Cynllun Grant Busnes i Ffermydd

 

Mae’r cyfnod yn cau ar 16 Mawrth 2018

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction