Gofod Masnachu Aberystwyth ar S4C.

Gofod Masnachu Aberystwyth ar S4C

S4C yn rhoi sylw i’r cyfle I brawf-fasnachu am ddim ar y stryd fawr.

🎥 Diolch o galon i’r criw o S4C am roi sylw i waith caled y masnachwyr lleol yn ein Gofod Masnachu yn Aberystwyth.

Mae’r Gofod Masnachu yn cynnig lle i fusnesau bach yng Ngheredigion i brawf-fasnachu yn rhad-ac-am-ddim a chyfle i’w cynnyrch gael eu gweld gan gwsmeriaid ar stryd fawr boblogaidd.

📺 Bu criw o’r rhaglen Prynhawn Da yn ffilmio yng ngofod masnachu Dechrau Newydd Sgiliau Newydd i ddysgu mwy am y prosiect a chlywed gan rai o’r masnachwyr eu hunain.

Os hoffech chi gefnogaeth i droi syniad neu gynnyrch yn fusnes proffidiol neu i holi am y gofod masnachu, cysylltwch â ni.

New Skills New Start – support in setting up new businesses in Wales (anturcymru.org.uk)

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction