Gofod desg hyblyg i fusnesau â chefnogaeth fusnes pan fyddwch chi ei angen.

Pam Gofod Desg?

 

 • Ydych chi’n bwriadu dechrau busnes o’ch cartref ac angen lle tawel i weithio â chyslltiad dibynadwy i’r we?
 • Ydych chi'n gweithio o gartref ac angen lle ar gyfer cydweithio a chyfarfodydd gyda thîm rhithwir?
 • Ydych chi wedi dechrau busnes ond wedi ehangu tu hwnt i’r sied yn yr ardd neu fwrdd y gegin ac angen lle gwaith hyblyg, fforddiadwy?

Mae gwasanaeth Gofod Desg Antur Cymru yn ateb fforddiadwy i’ch angen am ofod busnes.

Mae ein Gofod Desg cyntaf yng Nghastell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin.

-Ydych chi'n ddi-waith neu'n methu â chael mynediad i'r rhyngrwyd oherwydd problemau band eang?

-Efallai nad oes gennych liniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith?

Rydym yn cynnig gofod desg AM DDIM i chi fedru chwilio am waith neu ar gyfer cwblhau ffurflenni cais am swyddi.

-Ydych chi'n ddi-waith ar hyn o bryd ac yn bwriadu dechrau eich busnes eich hun?

Cysylltwch â ni i ofyn am ofod desg AM DDIM, mynediad at gyfrifiadur, band eang cyflym a chymorth busnes.

Gallwch archebu eich desg drwy ffonio 01239 710 238

Mae’r gwasanaeth Gofod Desg yn cynnig:

 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cefnogaeth TG
 • Cyswllt cyflym a diogel i’r we
 • Llun-gopïwr a sganiwr
 • Cyngor Busnes ar y safle trwy drefniant
 • Cyfleusterau te a choffi
 • Defnyddio eich cyfrifiadur eich hun neu archebwch weithfan – 2 ar gael
 • Dwy ystafell gyfarfod bach i’w llogi fesul awr.

Eisiau gwybod mwy? Cysylltwch â thîm Antur Cymru - ffoniwch a gofynnwch am y gwasanaeth Gofod Desg ar 01239 710238 neu e-bostiwch [email protected]

I archebu desg ar-lein cliciwch isod:

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction