Rhoddion i Fanc Bwyd Caerfyrddin

Yn ddiweddar, cyfrannodd aelodau’r staff yn Aberarad bocsus o rawnfwyd i Fanc Bwyd Caerfyrddin fel rhan o ymgyrch o’r enw  #WestWalesCerealDrive

Trefnwyd yr ymgyrch gan Siambr Fasnach De Cymru gyda’r nod o sicrhau bod pobl ifanc yn cael brecwast cyn mynd i’r ysgol er mwyn rhoi’r dechrau gorau iddynt wrth baratoi am ddiwrnod prysur yn yr  ysgol a’u helpu I anelu at fod yn weithwyr, arweinwyr ac entrepreneuriaid  y dyfodol.

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction