Cymraeg language logo
Big Ideas Wales Logo

Syniadau Mawr Cymru

Mae’r cynllun yn cefnogi entrepreneuriaid ifanc i ddysgu egwyddorion busnes, datblygu eu syniadau ac anelu at gychwyn eu busnes.

Bob blwyddyn, mae Syniadau Mawr Cymru yn cynnal dau benwythnos Bwtcamp Busnes ar gyfer entrepreneuriaid ifanc 18-25 oed.

Mae’r cynllun yn cael ei reoli gan Antur Cymru, ac mae staff yn cynnig cefnogaeth i entrepreneuriaid yn y meysydd canlynol:

 • Gweithdai cychwyn
 • Cefnogaeth un i un
 • Bwtcamp
 • Cyfeirio at gefnogaeth bellach

Ewch i wefan Syniadau Mawr Cymru »

Cysylltu â ni

Drwy ymgysylltu â’r tîm gallwn eich helpu i ddatblygu Map llwybr Busnes.

Cysylltwch â Samantha Allen drwy [email protected]

Mae Syniadau Mawr Cymru wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu’r Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Astudiaethau achos

Cynghorydd Busnes

Samantha Allen

[email protected]
01239 710238

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am Syniadau Mawr Cymru...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction