Mae hon yn fenter Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd trwy Antur Cymru

Cymraeg language logo

Nodweddion yn cynnwys…

Nod cynllun Sgiliau Newydd Dechrau Newydd yw helpu pobl yng Ngheredigion i wireddu eu potensial. Mae ein rhaglen Sgiliau Newydd Dechrau Newydd yn helpu unigolion i ystyried cyfleoedd hunangyflogaeth, hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth. Byddwn yn gweithio gyda chi i oresgyn unrhyw rwystrau rydych yn eu hwynebu trwy ddefnyddio dull hyfforddi wedi'i deilwra.
Gweithdai am ddim, a sesiynau un-i-un yng Ngheredigion, Hefyd mynediad i leoliadau masnachu manwerthu am ddim ar y stryd fawr yn nhrefi Ceredigion ar gyfer busnesau newydd sydd am roi tro ar fasnachu yn ogystal ag ennill sgiliau a phrofiad manwerthu mewn amgylchedd â chymorth.

 • Gweithio gyda chleientiaid i nodi eu hamgylchiadau penodol ac unrhyw rwystrau a all godi
 • Defnyddio dulliau priodol i asesu anghenion hyfforddi a datblygu’r cleientiaid
 • Hyfforddiant yn rhad ac am ddim
 • Cyfle i fenthyg cyfrifiadur Chromebooks
 • Helpu cleientiaid i fagu hyder a hunan-barch
 • Cefnogi cleientiaid i greu syniadau busnes ac asesu eu hyfywedd
 • Galluogi cleientiaid i gael mynediad at rwydweithiau cefnogol
 • Mynediad i siopau dros dro yng nghanol y dref i roi tro ar fasnachu
Rheolwr y Rhaglen

Julie Morgan

Ymgynghorydd Busnes

Nicola Doyle

Ymgynghorydd Cymorth Cyflogadwyedd

Nicky Griffiths

Ymgynghorydd Cymorth Cyflogadwyedd

Iona Jones

Ceredigion County Council 2
UK Government
New Skills New Start

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am Sgiliau Newydd Dechrau Newydd...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction