Mae hon yn fenter Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd trwy Antur Teifi

Cymraeg language logo

Sgiliau Newydd Dechrau Newydd

Nod cynllun Sgiliau Newydd Dechrau Newydd yw helpu pobl yng Ngheredigion i wireddu eu potensial. Mae ein rhaglen Sgiliau Newydd Dechrau Newydd yn helpu unigolion i ystyried cyfleoedd hunangyflogedig ac yn gweithio gyda nhw i oresgyn unrhyw rwystrau posibl y maent yn eu hwynebu.

Mae gweithdai a sesiynau un i un rhad ac am ddim yn cael eu cynnal yn Aberteifi, Aberystwyth a Llandysul.

Maent yn cynnwys...

 • Gweithio gyda chleientiaid i nodi eu hamgylchiadau penodol ac unrhyw rwystrau a all godi
 • Defnyddio dulliau priodol i asesu anghenion hyfforddi a datblygu’r cleientiaid
 • Helpu cleientiaid i fagu hyder a hunan-barch
 • Cefnogi cleientiaid i greu syniadau busnes ac asesu eu hyfywedd
 • Galluogi cleientiaid i gael mynediad at rwydweithiau cefnogol
Rheolwr y Rhaglen

David Bannister

[email protected]
01239 710238 / 07800 53401

Swyddog Cefnogi’r Rhaglen

Lynne Rees

[email protected]
01239 710238

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am Sgiliau Newydd Dechrau Newydd...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2021. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction