Menter Antur Cymru, yn falch o gyflenwi contract cefnogaeth Busnes Cymru ar draws Canolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru

Cymraeg language logo

Cychwyn, rhedeg a thyfu eich busnes gyda Busnes Cymru

Mae gennym dîm o gynghorwyr profiadol a all gynnig cyngor ar bob agwedd o gychwyn, rhedeg a thyfu eich busnes.

Rydym yn cynnig gweithdai a weminarau rhithiol i roi rhagflas a gallant gynnwys pynciau Cychwyn a Rhedeg Eich Busnes, Cyllid, Marchnata, Adnoddau Dynol a Chynaliadwyedd.

Bydd ein Swyddogion Cysylltiadau Cwsmeriaid yn cynnal ymgynghoriad dros y ffôn gyda chi er mwyn asesu eich anghenion a rhoi pecyn cymorth ar waith a all gynnwys cefnogaeth un i un gan Gynghorydd Busnes profiadol.

Fel arfer, bydd y Cynghorydd Busnes yn adolygu eich syniad ac yn cynnig cyngor ar gynllunio ac ariannu busnes, cynnig cefnogaeth gyda marchnata a gweithrediadau er mwyn eich cyfeirio at gynghorwyr arbenigol a gwasanaethau eraill y llywodraeth.

Button's image

Tyfu eich busnes

Efallai eich bod eisoes wedi cychwyn eich busnes neu’n gwmni wedi’i sefydlu gyda hanes masnachu. Gallwn eich helpu i dyfu a nodi cyfleoedd. Yn ddiweddar, fe wnaethom helpu rhoi nifer o fusnesau mewn cysylltiad â chymorth y llywodraeth yn ystod Argyfwng COVID-19.

Bydd ein cynghorwyr yn fwy na pharod i adolygu cynlluniau busnes a chyllid a’ch cyfeirio at ein tîm arbenigol. Gellir darparu’r gwasanaeth hwn yn rhithiol er mwyn sicrhau parhad y gwasanaeth yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Gall ein cynghorwyr profiadol weithio gyda chi i...

 • Archwilio cyfleoedd tendro
 • Dechrau neu ehangu masnachu rhyngwladol
 • Lleihau eich effaith ar yr amgylchedd ac arbed costau
 • Recriwtio a rheoli staff gan gynnwys datblygu contractau cyflogaeth
 • Deall gofynion treth a chadw llyfrau

Cymorth i gychwyn, rhedeg a thyfu eich busnes

 • Cam 1
  Archebwch le ar weithdy sy’n archwilio’r camau ar gyfer sefydlu a rhedeg busnes llwyddiannus
 • Cam 2
  Trefnwch sesiwn un i un gyda chynghorydd busnes profiadol am gefnogaeth arbenigol diduedd

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Rheolwr Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru

Kelly Gadd

[email protected]
01267 233749

Astudiaethau achos

Gogledd Cymru

Rheolwr Rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru

Dafydd Evans

[email protected]
01745 585025

Astudiaethau achos

Holwch am ein cefnogaeth arbenigol...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction