Cymraeg language logo

Benthyciadau Cychwyn Busnes

Mae Antur Cymru yn bartner atgyfeirio ar gyfer Benthyciadau Cychwyn Busnes. Mae’r Cwmni Benthyciadau Cychwyn Busnes yn gynllun a gefnogir gan y llywodraeth ledled y DU sy’n cynnig benthyciad ad-daladwy i unigolion dros 18 oed sydd â syniad busnes hyfyw ond heb fynediad at gyllid.

Beth sydd angen i chi ei wybod...

 • Mae Benthyciadau Cychwyn Busnes ar gael i fusnesau sydd eto i’w lansio neu rai a fu’n masnachu am hyd at 24 mis
 • Mae’r cynllun yn ariannu busnesau ym mhob sector
 • Gall benthyciadau fod rhwng £500 a £25,000 gyda thymor ad-dalu rhwng un a phum mlynedd ar APR o 6.19%
 • Mae gan bob unigolyn sy’n cael benthyciad fynediad at fentor a chynigion busnes unigryw

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i chi...

 • Fod yn 18 neu hŷn
 • Cael syniad busnes neu wedi cychwyn busnes yn ddiweddar
 • Cael yr hawl i fyw a gweithio yn y DU
 • Gallu darparu prawf o’ch hunaniaeth
 • Peidio â bod yn fethdalwr heb ei ryddhau, nac yn y broses o fynd drwy IVA

Am ragor o gyngor ar Fenthyciadau Cychwyn Busnes, cysylltwch â ni...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction