Cymraeg language logo

Menter Antur Cymru a gwasanaeth cymorth busnes Busnes Cymru

Mae Menter Antur Cymru yn darparu gwasanaeth cymorth busnes, Busnes Cymru, Llywodraeth Cymru ac yn darparu cyngor busnes ar draws Canolbarth Cymru, Gorllewin Cymru a Gogledd Cymru.

Os ydych chi'n ysytried dechrau busnes yng Nghymru, neu'n edrych i dyfu eich busnes yng Nghymru, gallwn gynnig cyngor busnes mewn meysydd megis benthyciadau dechrau busnes, sefydlu busnes, sefydlu cwmni neu hyfforddiant busnes. Rydym yn darparu cyngor busnes, gweminarau a gweithdai wedi'u hariannu'n llawn.

Os ydych chi'n fusnes sy'n bodoli eisoes yng Nghymru ac sy'n edrych i dyfu neu arloesi, mae gennym Ymgynghorwyr - wedi eu hariannu’n llawn - ar gael i'ch helpu chi i adolygu'ch busnes, datblygu eich cynllun busnes, ailasesu eich amcanion busnes, dyfeisio cynlluniau marchnata a'ch cynorthwyo i gynllunio’n ariannol a llunio rhagamcaniadau ariannol, bob un yn ystyriaeth allweddol cyn gwneud cais am gyllid.

I drefnu apwyntiad gydag un o’n tîm o 60 o Ymgynghorwyr Busnes Cymru ar draws y Canolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru, cysylltwch â thîm y Canolbarth a’r Gorllewin ar 01267 233749 a thîm y Gogledd ar 01745 585025.

 

Wrth wneud ymholiad am ein gwasanaeth cyngor busnes, Busnes Cymru a ydych:

 

  • yn pendroni ynglŷn â sut i ddechrau busnes? - gofynnwch am ein rhaglen Rhoi Cynnig Arni
  • yn pendroni sut i dyfu eich busnes cyfredol? - gofynnwch am ein rhaglen ôl-gychwyn
  • a oes angen cyllid ar eich busnes? - gofynnwch am gyfleoedd cyllido busnes yng Nghymru.
  • yn chwilio am gyllid i ddechrau? - gofynnwch am ein gwasanaeth Benthyciadau Dechrau Busnes.
  • yn entrepreneur ifanc rhwng 16 a 24? - gofynnwch am raglen Syniadau Mawr Cymru.

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction