Rydym wedi darparu datrysiadau Wi-Fi i 22 o drefi yng Nghymru

Cymraeg language logo

Datrysiadau Wi-Fi Tref

Gall Telemat gynnig gwasanaethau pennu cwmpas, manylebau, dod o hyd i ffynonellau, gosod a gwaith cynnal parhaus ar gyfer systemau Wi-Fi Tref. Mae ein datrysiadau yn cynnig mynediad llawn i ddyfeisiadau i’r rhyngrwyd mewn lleoliadau cyhoeddus gan gynnwys datrysiadau sydd wedi’u teilwra ar gyfer canol trefi, meysydd awyr, atyniadau ymwelwyr, safleoedd gwersylla a charafanio a nifer o gymwysiadau eraill.

Trwy ein datrysiadau Wi-Fi, all eich lleoliad chi elwa o gynnydd mewn nifer ymwelwyr trwy farchnata, gan hyrwyddo’r wybodaeth ddiweddaraf i ymwelwyr.

Marchnata Tref trwy’r cyfryngau cymdeithasol

Gall Telemat ddadansoddi data eich Wi-Fi er mwyn deall arferion siopa a llwybrau cerdded / teithio defnyddwyr canol trefi. Medrwn ddarparu data er mwyn cefnogi strategaethau adfywio tref a chynorthwyo i adeiladu cynlluniau marchnata wedi’u teilwra ar gyfer trefi yn seiliedig ar y data.

Medrwn eich cynorthwyo i gyfleu negeseuon gwerthiant allweddol i ddefnyddwyr canol trefi gan dynnu sylw at ddigwyddiadau, siopau, cynigion a rhesymau eraill dros ddychwelyd, trwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol.

Astudiaethau achos

Holwch am ein Wi-Fi tref & wasanaethau marchnata...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction