Cymraeg language logo

Meddalwedd a datrysiadau seiliedig ar y cwmwl

Yma yn Telemat, fe wnawn ni gynnal diagnostig TG RHAD AC AM DDIM i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o’ch effeithlonrwydd busnes ar y gost isaf, yna fe wnawn ni ddod o hyd i a gosod systemau a argymhellwyd gan hyfforddi eich staff ar sut i’w defnyddio.

Medrwn ddarparu adroddiad heb rwymedigaeth yn argymell datrysiadau sydd wedi’u profi i ddiogelu eich cwmni a’i ddata rhag bygythiadau allanol yn y dyfodol, gan ddarparu hyfforddiant a chyngor ar Seiberddiogelwch.

Medrwn hefyd ddarparu arbenigwr marchnata cymdeithasol er mwyn gyrru eich ymgyrchoedd ar lein. Cofiwch, mae defnyddio cynnyrch seiliedig ar y cwmwl yn lleihau costau i’r busnes gan wella effeithlonrwydd.

Caledwedd TG

Bydd Telemat yn cynnal diagnostig TG RHAD AC AM DDIM er mwyn cwmpasu eich gofynion TG a byddwch yn derbyn argymhellion ar gyfer datrysiadau isadeiledd, systemau a chaledwedd. Medrwn ddod o hyd, cyflenwi a thrwsio caledwedd TG a medrwn adolygu eich systemau TG er mwyn i chi fedru ennill achrediad Seiberddiogelwch. Holwch am ein hyfforddiant a gwasanaethau cefnogi.

Holwch am ein datrysiadau seiliedig ar gwmwl i fusnesau...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction