Cymraeg language logo

Gwasanaethau ymgynghorol TG

Fel darparwr Gwasanaeth TG rydym yn gwneud llawer iawn o’n gwaith o bell, felly roeddem mewn lle da i fedru darparu datrysiadau i’n cleientiaid pan darodd argyfwng Covid-19.

Gofynnwch i’n Hymgynghorwyr

Gofynnwch i’n hymgynghorwyr am ymgynghoriad rhad ac am ddim ar y canlynol:

 • Datrysiadau gweithio o bell
 • Wi-Fi Tref
 • Band Eang Gwledig
 • Wi-Fi Fferm
 • Seiberddiogelwch
 • Diogelwch Systemau

Neu cysylltwch â ni am gefnogaeth datrys problemau neu gyngor am uwchraddio eich Systemau TG, neu llenwch y ffurflen ymholiadau isod.

Astudiaethau achos

Holwch am ein Gwasanaethau ymgynghorol TG...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction