Mae Gwasanaethau TG Telemat yn darparu CLG i fwy na 100 o fusnesau ar draws Cymru

Cymraeg language logo

Datrysiadau Wi-Fi i Fusnesau a swyddfeydd

Gall Telemat gynorthwyo i sicrhau bod eich busnes a’ch cwsmeriaid yn ddiogel ar lein a medrwch reoli’r safleoedd y mae eich cwsmeriaid yn medru cael mynediad iddynt. Mae ein datrysiadau Wi-Fi sydd wedi’u teilwra i fusnesau mawr a bach yn cynnig cefnogaeth reoli lawn gan ein tîm cefnogi a leolir yma yn Nghymru a hynny o bell ac ar safle.

Datrysiadau TG Gweithio o Bell

Mae Datrysiadau TG Telemat wedi dod yn arbenigwyr ar gysylltu pobl sy’n gweithio o adref, ac yn ddiweddar llwyddwyd i addasu mwy na 60 aelod o staff ar gytundeb Busnes Cymru i fedru dderbyn cysylltedd llawn.

O fewn 48 awr roedd y gweithwyr yn gweithio’n ddi-dor o adref.  Ers hynny rydym wedi gweithio gyda chwmnïau gwasanaethau proffesiynol, yn cynnwys cyfrifwyr, cyfreithwyr, cwmnïau gwasanaethau ariannol, Llywodraeth Cymru, busnesau twristiaeth a mudiadau Trydydd Sector.

Rydym yn hapus i gynnig ymgynghoriad cychwynnol rhad ac am ddim o ran trefnu lle gwaith, ymgynghoriad meddalwedd, materion seiberddiogelwch a defnyddio meddalwedd megis Microsoft Teams er mwyn cadw eich gweithwyr mewn cysylltiad o bell ac yn rhan o’ch tîm.

Astudiaethau achos

Holwch am datrysiadau Wi-Fi i fusnesau


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction