Mae Gwasanaethau TG Telemat wedi darparu Wi-Fi Tref i 22 o drefi ledled Cymru

Cymraeg language logo

Telemat - Gwasanaethau Cefnogi TG i Fusnes

Mae Telemat yn darparu datrysiadau wedi'u teilwra ar gyfer busnesau o bob maint ar draws Cymru gyda thîm medrus o dechnegwyr dwyieithog yn cynnig ystod o wasanaethau busnes TG ac Ymgynghoriaeth TG i fusnesau.

Mae’r gwasanaethau’n cynnwys Di-Wifr i Fusnes, datrysiadau TG gweithwyr-o-bell a chytundebau cefnogaeth ddesg gymorth. Gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau i gefnogi’r gwaith o gyflwyno prosiectau penodol yn cynnwys cynllunio prosiect, manyleb, costio, cyrchu a gosod – popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod eich prosiect yn rhedeg yn effeithlon ac yn gost-effeithiol.

Mae ein cytundebau cefnogaeth ddesg gymorth TG yn sicrhau bod gan eich staff fynediad uniongyrchol at yr holl arbenigedd sydd eu hangen arnynt i gadw’r systemau i weithredu'n effeithiol a'u hamddiffyn rhag y risg o golli data neu achos o seiber-dwyll. Mae'r holl becynnau cymorth misol yn cynnwys strategaethau cadarn i ddiogelu data, cynnal a chadw cofrestr asedau yn ogystal ag archwiliad blynyddol yn rhad ac am ddim i sicrhau bod eich busnes yn cynllunio ar gyfer newidiadau angenrheidiol i galedwedd a diweddariadau i’r systemau. Un o'r risgiau mwyaf o ran colli amser yn eich busnes yw colli cyfrineiriau. Mae ein profiad o weithio'n agos gyda busnesau i ddeall eu gofynion yn dangos bod datrys y materion hyn yn brydlon yr un mor allweddol i'w gweithrediadau busnes â’r gallu i gefnogi methiannau fwy cymhleth.

Gofynnwch am yr amrwyiaeth o becynnau cefnogaeth wedi’i eu teilwra ar gyfer eich anghenion busnes unigol chi:

  • Gwasanaethau TG i Fusnes yn cynnwys prosiectau unwaith-ac-am-byth ac ymgynghoriaeth
  • Cytundebau Cefnogaeth TG i Fusnes
  • Datrysiadau Gweithio-o-bell
  • Datrysiadau Mannau Gwan Band Eang
  • Seiberddiogelwch
  • Gwasanaeth Ymgynghori
  • Datrysiadau Di-Wifr Canol Trefi
  • Di-Wifr i Fusnesau Lletygarwch

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction