Cystadleuaeth grantiau i fusnesau bach

Mae SmallBusiness.co.uk wedi lansio cystadleuaeth grantiau newydd, gan ddyfarnu £5,000 bob mis i fusnesau sydd â throsiant rhwng £50,000 a £500,000.

Os ydych chi’n rhedeg busnes bach ac  yn gorfforedig ers o leiaf blwyddyn yn ôl, eich bod yn masnachu ar hyn o bryd a’ch trosiant rhwng £50,000 a £500,000, rydych chi’n gymwys i wneud cais.  Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi un ffurflen yn cynnwys gwybodaeth am eich busnes.

Yn eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cymaint o wybodaeth â phosib am eich llwyddiannau hyd yn hyn.  Bydd defnyddio ffigurau ac enghreifftiau lle y bo’n bosib, fel twf trosiant, y cytundebau pwysig rydych chi wedi’u hennill, y partneriaethau rydych chi wedi’u llunio, neu unrhyw beth arall sydd wedi helpu eich busnes i symud ymlaen, yn helpu eich cais.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Small Business.

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction