Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Bwriad y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd (FBIS) yw helpu pobl sy’n cynhyrchu cynhyrchion amaethyddol ar lefel gynradd, a hefyd busnesau sy’n ymgymryd â gweithgareddau prosesu cam cyntaf a/neu ail gam yng Nghymru. Gall y Cynllun sicrhau buddsoddiad cyfalaf a chymorth arall i brosiectau lle y caiff o leiaf 90% o gynhyrchion amaethyddol cymwys eu prosesu.

Mae’r cynllun yn croesawu ceisiadau gan amrywiaeth eang o fentrau sy’n ymwneud â phrosesu cynhyrchion amaethyddol ar lefel cynradd a/neu eilaidd, gan gynnwys:

  • unig fasnachwyr
  • sefydliadau’r sector gwirfoddol
  • cwmnïau cyfyngedig preifat a chyhoeddus (BBaCh a Mentrau Mawr)
  • busnesau fferm sydd am brosesu eu cynhyrchion amaethyddol eu hunain
  • busnesau newydd gan gynnwys busnesau sy’n dechrau.

Mae manylion pellach ar y meini prawf ar gyfer gwneud cais ar gael drwy ddarllen Nodiadau Cyfarwyddyd Datganiad o Ddiddordeb a dogfennau cynorthwyol y cynllun.

Mae’r ffenest bresennol yn  cau ar y 19 o Fedi, ond bydd yna gyfle eto pan fydd y ffenest nesaf yn agor ar 29 Hydref ac yn cau ar y 3 Rhagfyr.

Am ragor o wybodaeth ewch i gov.wales:

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction