Cyngor Sir Gar yn lansio nawdd ar gyfer digwyddiadau

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio rownd nesaf y cynllun ariannu ar gyfer digwyddiadau.
Mae’r cyllid ar gael i’r rheiny sydd ar hyn o bryd yn trefnu digwyddiadau neu sy’n dymuno gwneud hynny, a gallai gynnig hyd at £5,000 – sydd hyd at hanner cyfanswm y gost – lle bydd y digwyddiad yn cael effaith ar ddatblygiad economaidd Sir Gaerfyrddin.
Gall y cynllun gynnig cymorth gyda materion cyfathrebu hefyd.
Mae’r gronfa yn rhan o strategaeth cefnogi digwyddiadau’r Cyngor sy’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau i helpu trefnwyr a rhoi hwb i ddigwyddiadau yn y sir.
Anogir digwyddiadau sy’n gwella amcanion strategol penodol megis strategaeth beicio’r sir, digwyddiadau tref a phentref diwylliant ac ymgyrch Blwyddyn y Môr Croeso Cymru, i wneud cais.
Y llynedd, cefnogodd y gronfa 16 o ddigwyddiadau ledled Sir Gaerfyrddin, gan gyfrannu oddeutu £1.17 miliwn at yr economi leol.
Matt Page o A Cycling, sy’n trefnu digwyddiad beicio blynyddol “Battle on the Beach” ym Mharc Gwledig Pen-bre, oedd un o’r buddiolwyr.
“Mae Battle on the Beach yn denu cystadleuwyr i Sir Gaerfyrddin o ledled y DU ac Iwerddon, yn ogystal â rhannau o Ewrop” meddai Matt.
“Roedd y gronfa wedi ein galluogi i gynnal gweithgareddau ychwanegol yn y digwyddiad i wella profiad yr ymwelwyr, yn ogystal â threfnu i dynnu lluniau proffesiynol gyda chamera drôn y gallwn eu defnyddio i hyrwyddo’r digwyddiad yn ehangach ac yn fwy proffesiynol yn y dyfodol.”
Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:“Rydym yn cydnabod pwysigrwydd digwyddiadau o ran cefnogi ein cymunedau a’n trefi, y cyfraniad y gallant ei wneud i’r economi lleol a’r modd y maent yn denu ymwelwyr i Sir Gaerfyrddin.
“Mae’r gronfa hon ond un o’r ffyrdd yr ydym yn cefnogi digwyddiadau yn ein sir sydd â’r mwyaf o botensial i gyflawni ein hamcanion.
“Rydym yn annog y rheini sydd â diddordeb ac sy’n bodloni’r meini prawf i wneud cais”.
I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction