Cyllid yn rhoi Llŷr ar ben ffordd

Mewn partneriaeth â chwmni Start Up Loans, penodwyd Antur Teifi i ddarparu’r gwasanaeth Benthyciadau Dechrau Busnes ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gâr, Sir Benfro a Gogledd Cymru.

Mae llawer o gwmnïau newydd a busnesau bach yn aml yn ei chael yn anodd i gael benthyciad drwy ddulliau traddodiadol megis banciau.  Ers yr argyfwng ariannol, mae benthyca i fusnesau bach a chanolig yn dal i fod yn her i fanciau’r stryd fawr.

Ers 2013 mae’r Start Up Loan Company wedi cynnig llwybr arall i  dros 24000 o unigolion sydd wedi cael syniad busnes da, ond heb fynediad at gyllid.

Hyd yn hyn, maent wedi rhoi benthyg tua £130,000 gyda maint benthyciad ar gyfartaledd o £6,000. Mae’r swm terfynol yn amryiwo ac yn cael ei benderfynu gan eich cynllun busnes. Ie, y cynllun busnes bondigrybwyll!  Ond peidiwch â becso.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru gyda ni, byddwn yn eich paru ag ymgynghorydd busnes a fydd yn mynd drwy eich cynnig busnes gyda chi AC yn eich helpu gyda’r cais am fenthyciad gan gynnwys cymorth wrth gwblhau’r cynllun busnes a rhagolygon llif arian er mwyn eich rhoi yn y sefyllfa gryfaf bosibl i sicrhau cais llwyddiannus.

Ar ôl i chi gael eich benthyciad, byddwn yn eich paru â mentor addas, yn cynnig cwrs hyfforddi yn rhad ac am ddim ynghyd â chynigion busnes eraill.

Mae Antur Teifi  hyd at heddiw, wedi derbyn 112 o geisiadau 78 ohonynt wedi eu cyflwyno i SULCCo a 64 o’r rheini wedi cael eu cymeradwyo. Mae’r mathau o fusnes yn amrywiol iawn, gan gynnwys

 • Harddwch
 • Gwasanaeth Ceir
 • Fan Arlwyo
 • Harddwch i g?n
 • Perchennog gwesty bach
 • Trin Gwallt
 • Mecanic
 • Siop goffi symudol
 • Cerddor
 • Canolfan Trampolîn
 • Cyflenwr Offer Milfeddygol
 • Hyfforddwr Ioga

Ll?r yn llwyddo i roi sglein ar bethau gyda Benthyciad Dechrau Busnes

Wedi gadael yr ysgol, hyfforddodd  Ll?r Jones o Landysul yn beiriannydd ceir er mwyn troi diddordeb yn broffesiwn.

O dipyn i beth, gwelodd Ll?r fod yna fwlch yn y farchnad am wasanaeth arwynebu â phowdwr.  Penderfynodd ddechrau busnes ei hunan: LJ Powder Coating Services.

“Dwi wastad wedi mwynhau tynnu pethau’n ddarnau a’u rhoi nhw nôl at ei gilydd fel newydd” meddai Ll?r.  “Dyna egin y syniad “

Gyda chymorth gan Ymgynghorydd Dechrau Busnes Llywodraeth Cymru yn Antur Teifi i roi cynllun busnes at ei gilydd , gwnaeth Ll?r gais am Fenthyciad Dechrau Busnes.

“O’n i wrth y’m modd pan ges i wybod fod y cais wedi bod yn llwyddiannus”. Caniataodd y benthyciad i fi brynu’r offer gorau posib i’r fusnes yn ogystal ag amrywiaeth eang o gotiau er mwyn cynnig i’r cwsmer amrywiaeth o liwiau,a gweadau.”

Roedd sefydlu busnes yn ei gynefin yn bwysig i Ll?r.  Diolch i’r Benthyciad Dechrau Busnes mae e wedi llwyddo i wneud hynny.

Felly, os ydych yn ystyried dechrau busnes neu wedi bod yn masnachu am lai na dwy flynedd, ffoniwch Rob Arlington ar 01239 71028 neu e-bostiwch [email protected]

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction