Cyfle i rannu eich barn ar ddyfodol gwasanaethau yn Sir Gaerfyrddin

#CyfnewidSyniadau – cyfle i rannu eich barn ar ddyfodol gwasanaethau yn Sir Gaerfyrddin

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  yn gobeithio y gallwch chi ymuno â nhw yn un o’i ddigwyddiadau ymgysylltu i roi eich syniadau arloesol i iddynt ar gyfer y gwaith a fydd yn cael ei wneud gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr (BGC) dros y pum mlynedd nesaf.

Mae’r BGC, sy’n cynnwys sefydliadau sector cyhoeddus ar draws y sir, yn rhedeg 3 digwyddiad ymgysylltu ym mis Gorffennaf ac yn awyddus i glywed gennych am yr hyn y dylai’r Bwrdd ganolbwyntio arno.

Erbyn Mai 2018, mae’n ofynnol i’r BGC gyhoeddi Cynllun Sirol Llesiant pum mlynedd a fydd yn dweud sut y bydd y BGC yn cydweithio i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Gaerfyrddin.  Mae hwn yn un o ofynion y BGC dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Bydd gweithdy #CyfnewidSyniadau yn cael ei gynnal yn y lleoliadau canlynol rhwng 1:30pm a 4:30pm:

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2017 – Ystafell Lliedi, Canolfan Selwyn Samuel, Llanelli

Dydd Mercher 12 Gorffennaf 2017 – Clwb Bowlio Dinefwr, Rhydaman

Dydd Mercher 19 Gorffennaf 2017 – Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin

Mae’r BGC eisoes wedi datblygu drafft Amcanion Llesiant ar gyfer y Cynllun, yn seiliedig ar yr Asesiad Llesiant Lleol.  Mae canlyniadau o’r ymgyrch ymgysylltu a gynhaliwyd y llynedd yn ogystal ag ymchwil helaeth eraill wedi cael eu bwydo i mewn i’r Asesiad sydd wedi ei gyhoeddi nawr ac mae ar gael ar wefan y BGC.

Am fwy o fanylion am y BGC, ewch i’w gwefan.

Cwblhewch y ffurflen i gofrestru ar gyfer un o’r digwyddiadau

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction