Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ein nod yw bod yn sefydliad lle gall pawb gyflawni eu potensial.

Mae Antur Cymru wedi ymrwymo i adeiladu sefydliad sy’n gwneud defnydd llawn o’r amrywiaeth o dalentau, sgiliau, profiadau a  safbwyntiau diwylliannol sydd yn rhan o gymdeithas aml – ethnig, a lle mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu parchu a’u gwerthfawrogi,

Rydym yn dilyn canllawiau sy’n ein cefnogi yn ein hymdrechion i sicrhau amgylchedd gwaith lle mae pob un yn cael eu trin yn deg a gyda pharch.

Mae Rhwydwaith Hyrwyddwyr Amrywiaeth y cwmni yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith hwn drwy hwyluso amgylchedd gwaith cadarnhaol yn ogystal â darparu gwasanaethau sy’n dilyn yr un egwyddorion ar gyfer ein cleientiaid.

Mae Antur Cymru yn gosod esiampl yn y byd busnes o ran Cydraddoldeb ac Amrywiaeth . Rydym yn glir iawn o ran y manteision busnes a ddaw yn sgil agwedd ragweithiol tuag at amrywiaeth.  Fel sefydliad, rydym yn credu bod tynnu ar ystod eang o brofiadau yn fodd i gyfrannu syniadau newydd a dulliau newydd o weithio.  Mae hyn yn ei dro yn arwain at amgylchedd cynhwysol a chreadigol sy’n rhoi mantais gystadleuol i’r busnes.

Gwyliwch cyflwyniad PowerPoint sy’n amlinellu’r manteision o gydnabod cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn y gweithlu.

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction