CRONFA NEWYDD I GEFNOGI’R DEFNYDD O’R GYMRAEG I FUSNESAU

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cronfa o £ 400,000 i gefnogi’r defnydd o’r Gymraeg i fusnesau bach â’r nod o helpu busnesau bach a chanolig i wella ar eu defnydd o’r iaith. Amcan y gronfa yw i  gynyddu amlygrwydd yr iaith Gymraeg yn y gymuned. Bydd y prosiect hefyd yn cynyddu dealltwriaeth a gwneud y mwyaf o gyfleoedd i gryfhau gwasanaethau dwyieithog i gwsmeriaid. Bydd yr arian yn cael ei ddyrannu i sefydlu rhwydwaith o ymarferwyr lleol i ddarparu cymorth iaith Gymraeg i fusnesau.

Mae’r fenter hon yn dod yn sgil cyfres o weithdai a drefnwyd gan Antur Teifi yn 2015 ar ran Busnes Cymru o’r enw  “Deall manteision o ddefnyddio’r iaith Gymraeg mewn busnes.”  a baratowyd yn benodol ar gyfer busnesau Dyffryn Teifi gan fusnes  o Dyffryn Teifi ac un o arweinwyr y farchnad ymgynghoraieth yn Ewrop sef  Iaith Cyf.  Paratowyd deunydd ar eu cyfer er mwyn i fusneau gael y budd mwyaf o’r fantais hon a oedd yn cynnwys:

  • cyfathrebu â chwsmeriaid
  • cryfhau’r USP (pwynt gwerthu unigryw)
  • hyrwyddo teyrngarwch cwsmeriaid
  • darparu cyfleoedd i werthu mewn marchnadoedd newydd
  • nodi parch a dealltwriaeth o ddiwylliant yr ardal
  • dangos ymrwymiad i gydraddoldeb

Cynhaliwyd y seminarau  ym mhrif  drefi  Dyffryn Teifi – Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, Castell Newydd Emlyn a Llandysul – sesiynau a arweiniodd at well dealltwriaeth o’r deinamig creadigol a rhagweithiol sy’n gyffredin o fewn cymunedau Cymraeg eu hiaith ag â arweiniodd yn ei dro at ddeffroad a / neu gryfhau yr awydd ar bawb a fynychodd i chwarae eu rhan yn y gwaith.

Mae Kate McDermott yn berchen ar siop Ruby Rose yn Llanbedr Pont Steffan ac yr oedd y sesiwn yn agoriad llygad iddi.  Meddai  “Roedd y seminar yn ysbrydoledig ac yn llawn gwybodaeth. Rwyf eisoes wedi cael ffrind gyfieithu  arwydd newydd a neithiwr wnes i lawrlwytho app dysgu Cymraeg  Prifysgol Bangor i ddechrau ar fy siwrne o ddysgu Cymraeg felly mae wedi  cael effaith yn barod “.

LLUN: Kate McDermott

Welsh Language – X Factor for local growth
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction