#creusbarc

Mae Llywodraeth Cymru yn helpu i drawsnewid Cymru drwy ddod â rhanddeiliaid allweddol at ei gilydd i sbarduno twf a ffyniant.

Mae entrepreneuriaid yng Nghymru yn creu ac yn datblygu busnesau newydd, bywiog drwy’r adeg. Mae llwyddiant parhaus yr unigolion hyn yn hollbwysig i ledaenu ffyniant. Gyda thoreth o arweinwyr busnes, buddsoddwyr, academyddion, ymchwil a seilwaith, mae gan Gymru’r holl briodweddau sydd eu hangen i helpu entrepreneuriaeth i ffynnu.

Nawr, gyda chyflwyniad CREU SBARC, mae’r holl bethau hyn yn cael eu dwyn ynghyd i annog mwy o entrepreneuriaid yng Nghymru i ymuno â’r rhwydwaith hwn o arloeswyr, buddsoddwyr a doniau academaidd, er mwyn gweddnewid eu syniadau mawr yn gynhyrchion a busnesau eiconig y dyfodol.

Roedd Beverley Pold, Cadeirydd Antur Teifi yn bresennol yn y digwyddiad cyntaf a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar yr 28ain o Fehefin. Meddai  “Roedd  y digwyddiad yn llwyddiannus  iawn gyda dros 200 o bobl o bob sector yn frwdfrydig am y cyfle i gyfrannu at y weledigaeth entrepreneuraidd newydd hon i Gymru.”

Os ydych chi’n entrepreneur yng Nghymru, gall CREU SBARC roi’r sbardun sydd ei angen arnoch i roi hwb i’ch syniad neu symud pethau ymlaen i’r lefel nesaf. Trwy ymuno â’r mudiad hwn, cewch gyfle i gwrdd a chydweithio â phobl o’r un anian, cael eich ysbrydoli gan arweinwyr busnes gyda hanes o lwyddo a dod i gysylltiad â chyfalafwyr menter sydd am fuddsoddi yn syniadau mawr y dyfodol.

Dyma’ch cyfle i dorri tir newydd a chreu Cymru fwy ffyniannus.  Am fwy o fanylion ewch i

www. creusbarc.cymru/cymryd-rhan/entrepreneuriaid

 

Beverley Pold, Cadeirydd Antur Teifi
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction