Cipolwg ar Antur Teifi yn 2015

Menter Gymdeithasol yw Antur Teifi – cwmni sydd yn dangos ymrwymiad clir i roi’r modd i fusnesau ffynnu a chyfrannu at economi sy’n tyfu. Mae 84 o bobl yn gweithio i’r cwmni, yn darparu gwasanaethau i gwmnïau preifat ac adrannau o’r Llywodraeth ar draws ystod o feysydd busnes yn cynnwys Deallusrwydd y Farchnad, Cynllunio Busnes ac Ariannu busnesau. Yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2015, fe gynhyrchwyd trosiant o £3.5m o’r gweithgaredd.

Thomas Joinery (3)Buddsoddwyd y gwarged o fewn y cwmni mewn cynlluniau i hybu ffyniant o fewn busnesau. Y fenter ddiweddara, a lansiwyd yn 2015, yw Perspectif – cwmni sy’n dadansoddi a deall marchnadoedd a thrwy hynny yn helpu cwmnïau i ddeall eu cwsmeriaid a’u hybu i wneud yn fawr o gyfleoedd yn y farchnad. Mae Bwrdd Antur Teifi, ar ran y cyfranddalwyr, yn parhau i arwain Antur Teifi i ddefnyddio’r dulliau gorau posib o ddefnyddio adnoddau ac arbenigedd i wella perfformiad yr economi mewn partneriaethau ag eraill.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction