Chris Hewitt, Cadeirydd newydd y Bwrdd

 Bev Pold the retiring ChairMae Antur Teifi yn falch o gyhoeddi penodiad Chris Hewitt fel Cadeirydd newydd y Bwrdd. Mae’n dilyn Bev Pold a fu’n Gadeirydd am dair blynedd.

Mae gyrfa Mr Hewitt yn cynnwys 20 mlynedd yn y Sefydliad Awyrofod Brenhinol, bu’n ymgeisydd yn etholiadau’r Cynulliad ym 1999 ac yn cynrychioli’r Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr yn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru. Bu’n gyfarwyddwr anweithredol Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru am bum mlynedd a hanner hyd at 2008 ac wedi bod yn Ynad Heddwch ers dros 13 mlynedd.  Mae’n ymddiriedolwr yng Nghastell Aberteifi ac ef yw Trysorydd presennol Ymddiriedolaeth Cadwgan.

Chris hewitt, Cadeirydd newydd y BwrddMr. Hewitt noted “Mae’r Cadeirydd newydd yn ymgymryd â’r rôl ar ddechrau blwyddyn bwysig i Antur Teifi sydd, ym mis Medi 2019, yn dathlu 40 mlynedd yn cefnogi busnesau yn Nyffryn Teifi yn ogystal ag ar draws Canolbarth a Gogledd Cymru.

Bydd 2019 hefyd yn flwyddyn bwysig i fusnesau eraill ledled y DU wrth i ddyddiad gadael yr UE nesáu.  Tra bod busnesau bach a chanolig yn aros i weld pa heriau fydd yn eu hwynebu yn y blynyddoedd i ddod mae Bwrdd Antur Teifi, o dan ei gadeiryddiaeth newydd,  yn hyderus y bydd profiadau’r 40 mlynedd diwethaf yn sylfaen gadarn ar gyfer y gwaith o gefnogi busnesau i’r dyfodol.

Hoffwn hefyd ddiolch i’r cyn Gadeirydd Bev Pold, am ei chyfraniad dros y blynyddoedd ac am ei chadernid wrth y llyw.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction