Ceisiadau’n Agor ar gyfer y ‘Wales Start Up Awards’ 201

Lansiwyd y gwobrau yn 2016 gan yr Athro Dylan-Jones Evans OBE a Liz Brooks, rheolwr gyfarwyddwr  Grapevine Event Management er mwyn cydnabod cyflawniadau’r unigolion entrepreneuraidd sydd wedi gweld y cyfle ac wedi cymryd y risgiau i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd.  Yn aml, nid yw’r cyfraniad tuag at greu swyddi, creadigrwydd ac arloesedd i economi Cymru yn cael ei gydnabod a chrëwyd y gwobrau hyn i roi sylw teilwng iddynt.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 6 Gorffennaf 2018 gyda’r seremoni wobrwyo i’w chynnal yn The Depot, Caerdydd ar 21 Medi, 2018.

Am fanylion y categorïau a manylion cymhwyster ewch i: https://www.walesstartupawards.com/awards/2018

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction