CAVO yn holi pobol Llanbed.

Dros y misoedd nesaf bydd CAVO, ynghyd â Chynnal y Cardi a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn mynd o gwmpas, yn gofyn i drigolion Llanbedr Pont Steffan i rannu eu barn ar sut y maent yn meddwl y gallwn ni sicrhau dyfodol bywiog ar gyfer y dref. Mae’r holiadur ar gael ar-lein ac y mae CAVO yn croesawu pawb i gael y cyfle i  ddweud eu dweud. I gyfrannu yn Gymraeg, dilynwch y ddolen <https://goo.gl/SYOHlP>  neu mae’r fersiwn Saesneg ar gael drwy’r ddolen hon <https://goo.gl/sOLFi6> . Gweler isod fanylion am ddigwyddiad yn Llanbed wythnos nesa’.

Dewch i weld beth sydd gan Llambed i’w gynnig  – 20fed Mehefin 2017 Neuadd Fictoria 2.00—6.00  Croeso cynnes i bawb Stondinau gan llu o grwpiau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â CAVO ar 01570 423232 neu [email protected]

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction