Camwch i mewn i’r Cwmwl – yr ateb cywir ar gyfer eich busnes

Mae cyfrifiadura cwmwl yn addo hyblygrwydd, effeithlonrwydd ac arbedion costau.

Gall gynnig ystod o fanteision i fusnesau:

  • Rheoli dogfennau: mae modd cael mynediad at ddogfennau o bob math, dogfennau wedi eu rhannu, eu golygu ac wedi’u dosbarthu waeth beth yw maint y ffeil neu leoliad y defnyddiwr – hanfodol mewn byd symudol.

  • Cyllidau symlach: mae modd cael mynediad, diweddaru a rhannu data cyllidol gyda chyfrifwyr, ta waeth am y lleoliad neu’r amser.
  • Marchnata modern: gall eich gwefan elwa drwy ychwanegu cynnwys llawn nodweddion, aml-gyfrwng, wedi’i integreiddio’n llawn gyda strategaeth cyfryngau cymdeithasol a chyswllt cwsmeriaid aml-sianel.
  • Rheoli pobl: systemau adnoddau dynol canolog, storio gwybodaeth gyfrinachol yn ddiogel a mynediad awdurdodedig yn creu amgylchedd gweithio mwy hyblyg a diogel.
  • Cwsmeriaid bodlon: storio data cwsmeriaid yn ddiogel, rhyngweithio a thracio archebion mewn amser real, mynediad ar unwaith at statws yr archeb, a hyd yn oed pyrth sy’n galluogi cwsmeriaid i reoli eu trafodion, sy’n ychwanegu at y math o brofiad mae’r mwyafrif ohonom yn ei ddisgwyl yn yr hinsawdd ddigidol sydd ohoni heddiw.
  • Rheoli prosiectau’n well: gall band eang cyflym iawn gael effaith aruthrol ar gydweithrediad rhwng cydweithwyr unigol a gyda phartneriaid busnes sy’n gweithio ar brosiectau penodol, gan alluogi rhannu asedau’n fwy effeithlon, cyfathrebu amser real a mynediad cyffredinol at ddogfennaeth wedi’u diweddaru.
  • Cyfathrebu clyfrach: mae cyfathrebu unol yn cynnwys llais traddodiadol, sianelau symudol, fideo a data – mae gan bob un ohonynt eu manteision i weddu amgylchiadau gwahanol, ac arbed amser a chostau cyfarfodydd.

I gael gwybod rhagor ac i lawrlwytho canllaw am ddim at Gwmwl ewch i http://business.wales.gov.uk/superfastbusinesswales/cloud-computing

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction