Bŵtcamp am Fusnes

Bootcamp to BusinessYn ddiweddar, cymerodd y grŵp hwn o 25 o entrepreneuriaid ifanc, o bob rhan o Gymru ran mewn Bŵtcamp tridiau a gynlluniwyd i drosglwyddo’r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen arnynt i wireddu eu syniadau busnes. Cynhaliwyd yng Nghanolfan yr Urdd yn Glan-llyn dros benwythnos 20-22 Ebrill.

Bu’r 25 o bobol ifanc rhwng 18-25 oed yn cymryd rhan mewn cyfres o weithdai busnes a oedd yn cwmpasu pynciau megis ariannu-ar-y-cyd, ymchwil i’r farchnad a brandio.

Mae’r Bŵtcamp yn ddigwyddiad pwysig yng nghalendr gweithgareddau Syniadau Mawr Cymru ar gyfer pobl ifanc wrth ehangu eu gwybodaeth fusnes a chefnogi eu dyheadau i lansio eu busnes eu hunain.

Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Wasanaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru. Ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop mae’n helpu pobl ifanc rhwng 5 a 25 oed i ddatblygu syniadau busnes a thalent entrepreneuraidd.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://businesswales.gov.wales/bigideas/cy/gwybodaeth-am-syniadau-mawr-cymru neu e-bostiwch David – [email protected]

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction