Busnes Lleol – Marchnad Byd-Eang!

Castell Aberteifi oedd y lleoliad  ar gyfer digwyddiad rhwydweithio busnes blynyddol Antur Teifi a gynhaliwyd ar Fedi’r 22ain.  Roedd yn braf gweld  llond ystafell o gynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau yn bresennol i gyd yn awyddus i ddarganfod mwy am wasanaethau cefnogi busnes Antur Teifi. Cafwyd anerchiad ysbrydoledig gan yr Athro John Landon MD, Cadeirydd a Chyfarwyddwr Ymchwil MicroPharm a chipolwg ar y gwaith sy’n cael ei wneud o’i bencadlys yng Nghastellnewydd Emlyn.  Cynhyrchu gwrth-wenwyn ar gyfer trin brathiadau gan rai mathau arbennig o nadroedd yw arbenigedd y cwmni ac agorwyd cyfleuster newydd yng Nghilgerran yn ddiweddar. Mae’r ganolfan newydd yn rhan o raglen ehangu gwerth £2 filiwn ar gyfer cynnal ymchwil barhaus i driniaethau ar gyfer clefydau difrifol megis C.difficile ac Ebola.

Meddai Beverley Pold, Cadeirydd Antur Teifi: “Rydym wrth ein bodd i fod yn rhan o stori MicroPharm. Yn y dyddiau cynnar hynny bu Antur Teifi yn cefnogi’r cwmni trwy ddarparu cyfleusterau gweithgynhyrchu ar gyfer eu gweithrediadau ym Mharc Busnes Aberarad.  Mae’r ehangu diweddar yn sicr yn newyddion da i’r economi leol ac ar gyfer swyddi arbenigol yn yr ardal hon. Mae’n wych i weld busnes yn manteisio ar dalent a chymorth lleol sy’n ffynnu ar raddfa fyd-eang.”

 

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction