Buddion gweithio trwy’r Cwmwl

Mae’r sector gwasanaethau busnes  yn cydnabod y buddion sy’n gysylltiedig â defnyddio technoleg Cwmwl, yn enwedig wrth i’r  hyblygrwydd cynyddol arwain at gynhyrchiant gwell sydd yn ei dro yn arwain at arbed amser a chost i gleientiaid.

Service industries see the benefits of moving to the Cloud

Mewn arolwg busnes diweddar a wnaed gan Antur Teifi, nodwyd band eang gwael ymysg un o’r pump prif rhwystr i dwf i fusnesau.

Cyn hir, diolch i Brosiect Cymru Cyflym BT a Llywodraeth Cymru, bydd hyn yn rhywbeth sy’n perthyn i’r gorffennol.  Mae 482,000 o gartrefi a busnesau yng Nghymru bellach â mynediad i fand eang cyflym iawn.

Mae Telemat TG yn credu y dylai cwmnïau feddwl o ddifrif am sut  y byddant yn manteisio ar y cynnydd sylweddol mewn cyflymder band eang a fydd ar gael iddynt yn y dyfodol agos.

Gall gysylltiad band eang cyflym a mwy dibynadwy cyflwyno llu o fanteision i’ch busnes, gan gynnwys arbed amser ac arian trwy

  • Cynyddu cynhyrchiant
  • Arbed arian
  • Cynyddu effeithlonrwydd
  • Cael gwared ar ffiniau
  • Cynyddu a chadw teyrngarwch
  • Cynyddu elw
  • Sicrhau’r gwasanaeth diweddara
  • Gwell gwasanaeth i gwsmeriaid
  • Diogelu eich asedau
  • Helpu’r amgylchedd

Mae un peth yn sicr – bydd cystadleuwyr yn defnyddio grym band eang cyflym i ddadansoddi data o’r farchnad ac yn defnyddio’r wybodaeth i ddatblygu ffyrdd newydd o wasanaethu cwsmeriaid a gwerthu iddynt. Mae angen i fusnesau fod yn effro i’r posibiliadau er mwyn sicrhau eu bod yn ennill, yn hytrach na cholli tir.

Un cwmni sydd wedi gweld manteision y symudiad hwn trwy weithio law-yn llaw á Telemat yw Wynne and Co. – cwmni cyfrifwyr yng Nghaerfyrddin .  Mae’r cyfarwyddwr Sarah Wynne wedi gallu trosglwyddo’r arbedion ariannol – a ddeilliodd o gynyddu effeithlonrwydd –  i gleientiaid.

I gael rhagor o fanylion am y ffordd y mae cwmnïau eraill wedi elwa o’r gwasanaeth hwn yn ogystal â holl wasanaethau eraill TG eraill,  ewch i wefan Telemat.

Ar ran Busnes Cymru, mae Antur Teifi yn trefnu cyfres o weithdai wedi’u cynllunio i roi gwybodaeth i fusnesau ar sut i fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw o’r technolegau diweddaraf.  Bydd yna gyfle hefyd i gael cyngor arbenigol ar sut i fwrw ymlaen â’ch cynlluniau.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction