Brand Cryf ➞ Teyrngarwch ➞ Tŵf

Mae brand cryf yn hanfodol ar gyfer busnesau sy’n cystadlu i sicrhau eu presenoldeb yn y farchnad ac adeiladu teyrngarwch.  Ac nid yw’n golygu logo neu strapline bachog yn unig!  Addewid yw brand.  Addewid i’r cwsmer o hygrededd y cynnyrch.

Calon Wen Advert

Mae Calon Wen yn un o frandiau mwyaf blaenllaw y diwydiant llaeth organig yng Nghymru.  Wedi’i sefydlu yn y flwyddyn 2000 yn Arberth mae’n gwmni cydweithredol gydag aelodau yn ffermio ar draws gogledd a de-orllewin Cymru. Mae brand Calon Wen yn seiliedig ar ei fuddsoddiad yn yr  ethos o ffermio’n  organig.

Drwy’r cenedlaethau mae ffermio bob amser wedi cael ei ddisgrifio fel “ffordd o fyw”. Tirfeddianwyr yn gweithredu fel stiwardiaid yr amgylchedd ar ran cenedlaethau’r dyfodol. Mae ffermio organig heddiw yn nodweddiadol o benderfyniad gwirioneddol y ffermwyr i ddiogelu’r gwerthoedd hynny a diogelu’r ffordd o fyw.

Yn gweithio ar ran Calon Wen, mae strategaeth farchnata Canta wedi ei seilio ar yr hyder sydd gan y ffermwyr yn eu cynnyrch drwy eu prosesau ffermio sydd- yn y bôn – yn golygu cadw pethau’n syml. Mae’r gwartheg yn pori ar borfeydd meillion organig cyfoethog heb eu chwistrellu â chemegau a thrwy hynny’n apelio at y defnyddwyr hynny sydd â diddordeb cynyddol mewn iechyd a bwyta’n iach, yn ogystal â’r rhai hynny sydd yn poeni am faterion amgylcheddol.

Un sydd wedi cadw’r ffydd gyda photensial y farchnad organig yw Dai Miles, Rheolwr Gyfarwyddwr Calon Wen. Meddai Dai, “Fel busnes ry’ ni wedi profi’r uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau  yr un fath â phawb arall. Ond mae ein hymrwymiad i gynhyrchu llaeth organig o’r ansawdd uchaf ar gyfer defnyddwyr yn dal i fod yr un peth heddiw ag erioed”.

Gyda’r farchnad organig yn ennill tir, mae Dai Miles yn bositif am y dyfodol. “Mae ein hymchwil i’r farchnad yn dangos i ni fod dilysrwydd yn bwysig i ddefnyddwyr. Gyda Calon Wen, oherwydd ein bod yn gweithio’n agos gyda’n ffermwyr, mae defnyddwyr yn prynu ein cynnyrch gan wybod yn union o ble mae’r llaeth yn dod.   Efallai nad yw strapline bachog yn beth drwg wedi’r cyfan.

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction