Beth yw Gwneud Treth yn Ddigidol ac Ydych chi’n Barod?

Gwneud Treth yn Ddigidol

Roedd Antur Cymru yn awyddus i rannu’r datblygiadau diweddaraf ynglyn a Treth Digidol gyda’n cleientiaid ac fe gynhaliwyd sgwrs gydag LHP a baratodd rai pwyntiau allweddol i egluro’r sefyllfa ddiweddaraf i ni.

Beth yw Gwneud Treth yn Ddigidol?

Mae gwneud Treth yn Ddigidol yn prysur agosau at lawer, ac mae’n dod a chosbau i’r rhai sydd ddim yn cydymffurfio ac yn cynnwys newidiadau mawr i’r mwyafrif o fusnesau allan yna.  Ond beth ydyw, sut mae’n effeithio ar weithrediadau cyllid a sut y gall busnesau baratoi?

Mae gwneud Treth yn Ddigidol yn fenter orfodol gan y llywodraeth sy’n nodi gweledigaeth feiddgar i gael un o’r gweinyddiaethau treth mwyaf digidol yn y byd.  Mae’n cynrychioli newid mawr i’r ffordd y bydd busnesau yn cofnodi gwybodaeth ariannol ac yn cyflwyno ffurflenni treth, a bydd y mwyafrif o fusnesau’n cael eu heffeithio.

Y mae’r cynllun yn addo y bydd gweinyddu treth yn fwy effeithiol ac yn hawsach i fod yn gywir.  Yn syml, y mae ‘Making Tax Digital’ yn golygu y bydd angen i fusnesau i gael meddalwedd sydd yn cydymffurio gyda’r HMRC.  Mewn termau syml, y bydd hyn yn golygu y bydd angen i fusnesau i symud i feddalwedd cwmwl.

Pwy ma Gwneud Treth yn Ddigidol yn effeithio?

Mae cynlluniau llywodraeth y DU ar y gweill i foderneiddio ein system dreth yn y DU.  Mae busnesau naill ai eisoes yn ffeilio TAW a chyfrifon bob cwarter yn ddigidol neu bydd angen iddynt wneud hynny yn y dyfodol agos.  Bydd angen i’r rheini sydd a throsiant blynyddol o fwy na £10k ddefnyddio meddalwedd neu app penodol i gadw eu cofnodion busnes yn y dyfodol.  Bydd y dyddiau o gadw cofnodion a llaw drosodd!

Bydd pob cwmni TAW dros y trothwy o £85k eisoes wedi cael ei symud i dreth ddigidol.  Mae angen i’r holl fusnesau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW sydd a throsiant blynyddol trethadwy o dan £85,000 ddilyn rheolau Gwneud Treth yn Ddigidol nawr, i gydymffurfio mewn pryd erbyn Ebrill 2022. Bydd Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer Treth Incwm yn cael ei chyflwyno yn 2023.  Felly bydd angen i unrhyw un sy’n hunangyflogedig gan gynnwys landlordiaid ac unigolion sy’n ennill dros £10k y flwyddyn gydymffurfio.

Dylai pob math o fusnesau weithredu’n fuan, er mwyn osgoi trawsnewidiad dirdynnol ac i elwa’n llawn o gyfrifeg cwmwl.

Y cam nesaf?

Siaradwch â’ch cyfrifydd yn fuan a symud yr olwynion i baratoi eich busnes ar gyfer Treth Digidol ac archwilio’r buddion y gall system cyfrifedd cwmwl gynnig i chi gan gynnwys pictwr unrhyw bryd, unrhyw le a cofnodi derbynebau a thaliadau banc yn awtomatig mewn amser real.

I ddarganfod mwy am tanysgrifiadau modelau cwmwl i alluogi eich busnes i leihau eu costau, hwyluso gweithio’n anghysbell a neud y mwyaf o gyfleoedd i gydweithredu, siaradwch â Aled o dîm Telemat ar 01239 712345.

I gael mwy o wybodaeth am Gwmni Datrysiadau TG Telemat: www.telemat.co.uk, or www.anturcymru.org.uk

I gael mwy o wybodaeth am Gyfrifwyr Siartredig LHP: Let’s Talk, www.lhphillips.com

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction