Rydym wedi bod yn arloesi gyda busnesau gwledig a chynnig cefnogaeth TG ers mwy na 40 mlynedd

Cymraeg language logo

Band Eang Gwledig

Rydym yn cefnogi pentrefi gwledig i wneud y gorau o dechnoleg cysylltedd diweddaraf y Cynllun Band Eang Gwledig.

Gall trigolion ymuno i dderbyn Talebau Band Eang Gwledig er mwyn ariannu datrysiadau ar gyfer band eang araf neu lle nad oes band eang yn bodoli, gan ddod â chysylltedd digidol i leoliadau anghysbell.

.

Wi-Fi Fferm

Rydym wedi datblygu pecyn o gefnogaeth Wi-Fi er mwyn cysylltu’r fferm gyfan, o’r ffermdy i’r parlwr godro, gan gynorthwyo ffermwyr i wybod am y diweddaraf o ran technolegau fferm ac er mwyn i’w busnesau fedru rhedeg yn fwy effeithiol.

Holwch am ein pecynnau cysylltedd mewn ardaloedd gwledig trwy lanw’r ffurflen isod.

Astudiaethau achos

Subtitle

Client Case Studies

Some description text for this item

Holwch am ein wasanaeth Band Eang Gwledig...


  Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction