Band Eang Cyflym Iawn Y Manteision i Fusnes

A fyddech chi’n hoffi gwybod cyfrinachau Band Eang Cyflym Iawn a sut y gall fod o fudd i fusnesau yn eich hardal chi?

Ymunwch á ni mewn digwyddiad arbennig a fydd yn:

 • datgelu sut y gall busnesau ennill mantais gystadleuol drwy fabwysiadu technolegau digidol newydd ac yn
 • cynnig awgrymiadau a strategaethau i rannu gyda’ch rhwydweithiau.

 

 • 17 Medi 2015 9.30 12.30, Gwesty’r Conrah Aberystwyth
 • Medi 21 2015 9.30am 12.30pm, Gwesty’r Neuadd Maesmawr Hotel, Caersws
 • 1 Hydref 2015 9.30am 12.30pm, Clwb Golff Machynys, Llanelli
 • 2 Hydref 2015 9.30am 12.30pm, Canolfan Arloesedd y Bont, Doc Penfro

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys valium gwybodaeth ar:

 • Gefndir, Manteision a Galluoedd Band Eang Cyflym Iawn
 • Yr Ystod a’r Dewis mewn platfformau technoleg ddigidol
 • Cyfrifiadura Cloud
 • Cydweithio fel tîm
 • Manteision sy’n benodol i’r sector
 • Yn ogystal â llawer o syniadau newydd a chyngor ymarferol i’w rhannu â’ch rhwydweithiau!

I sicrhau eich lle cysylltwch ag Eleri Lewis ar
01239 712 321 | 07964 114 527 | [email protected]

Gwefan Cyflymu Cymru i Fusnesau

Dosbarthir gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru gan Antur Teifi yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.

Busines walesWedi ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction