Antur Teifi’n Cefnogi Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol

Stacy a Rhys

 

I Stacie Hopley, 16 oed o Rhydargaeau a Rhys Jones, 20 oed o Drefach, Llanybydder, roedd y syniad o barhâu a’u haddysg tra’n ennill cyflog yn un deniadol iawn. Felly, pan hysbysebwyd y cyfle i gyflogi dau brentis ddigidol trwy Antur Teifi, fe wnaethon nhw neidio ar y cyfle i gymryd rhan.

Y rôl oedd cefnogi menter beilot Wi-FI trefi ar draws nifer o safleoedd yn Sir Gâr – prosiect sydd wedi derbyn cyllid trwy Gronfa Gymundau Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae Rhys a Stacey yn enghreifftiau o’r duedd gynyddol ymhlith pobl ifanc sy’n dewis cyrsiau galwedigaethol fel llwybr i gyflogaeth ac addysg uwch. Mae hyn y cael ei adlewyrchu yn y cynnydd o 32% mewn rhaglenni prentisiaethau dros y 2 flynedd ddiwethaf.

I lawer o bobl ifanc, mae pwyso a mesur manteision ac anfanteision y gwahanol opsiynau sydd ar gael iddynt yn gallu bod yn anodd.

Penderfynodd Stacie bod prentisiaeth yn opsiwn gwell iddi hi nag addysg amser llawn.

“Roeddwn i eisiau parhau i ddysgu ar ôl gorffen fy TGAU ac roedd gwneud hyn yn fwy deniadol i fi na mynd i goleg chweched dosbarth.”

Roedd Rhys eisoes mewn cyflogaeth pan gododd y cyfle gydag Antur Teifi

“I fi, roedd fy oedran yn ffactor yn fy mhenderfyniad i fynd am brentisiaeth. Roedd cael profiad gwaith go iawn tra’n ennill cymhwyster yn bwysig i fi yn enwedig ym maes TG.”

Kevin Harrington yw Rheolwr Datblygu Busnes Antur Teifi,

“Mae cefnogi ein cymuned yn rhan allweddol o ethos cymdeithasol Antur Teifi, ac wedi bod wrth wraidd yr hyn ry’ ni’n wedi gweithio i’w gyflawni dros y 40 mlynedd diwethaf. Bu ehangu cyfleoedd prentisiaeth yn fuddiol i ni, oherwydd wrth roi cyfle i Stacie a Rhys ennill gwybodaeth a phrofiad yn y gwaith maent yn dod â brwdfrydedd, egni a sgiliau ieuenctid i’r tîm.”

Mae gweithio ar y cyd â Choleg Sir Gâr yn golygu bod y ddau brentis yn ennill cymhwyster Diploma NVQ Lefel 3 mewn TG law-yn-llaw ag ennill profiad yn y gweithle.

I Stacie a Rhys mae’r sgiliau maent wedi datblygu mewn ychydig fisoedd yn gweithio mewn amgylchedd swyddfa wedi bod o fudd Meddai Rhys,

“Mae bod yn rhan o dîm yma yn Telemat wedi cryfhau fy sgiliau cyfathrebu a sgiliau rheoli amser ac y mae’r prosiectau ‘dwi wedi cael y cyfle i weithio arnyn’nhw hyd yn hyn wedi bod yn wych “.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction