Antur Cymru – sicrhau cyfleoedd cyflogaeth wedi’u hariannu’n llawn

Penodwyd Antur Cymru yn bartner cyflenwi ar gyfer Cynllun Kickstart sydd newydd ei lansio.  Cyfle sy’n rholi lleoliad gwaith â thâl 6 mis y gall cyflogwyr lleol elwa hono.  Mae cynllun y Llywodraeth yn ariannu lleoliadau am 25 awr yr wythnos i fusnesau cymwys ymgysylltu â phobl ifanc am gyfnod o 6 mis, gyda’r potensial i gadw’r gweithiwr yn y busnes.

Mae Antur Cymru wedi llwyddo i sicrhau rolau wedi’u hariannu’n llawn, gan alluogi llawer o fusnesau i recriwtio staff ychwanegol.  Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am y cynllun hwn, cysylltwch drwy ffonio nawr ar 01239 710238 a gofyn am Kickstart.

Ynglŷn â Antur Cymru

Mae Antur Cymru yn asiantaeth fusnes o Gymru sy’n cefnogi economi fusnes Cymru trwy gynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a phrosiectau adfywio canol tref.

Gyda dros 40 mlynedd yn rhan o dirwedd fusnes Cymru, mae Antur Cymru yn darparu gwasanaeth cyngor Busnes Cymru yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru yn ogystal â chynnig ystod o wasanaethau ymgynghori masnachol ac arbenigol.

www.anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction