Cwrdd â’r staff sy’n rheoli

Mae’r Tîm Rheoli yn cynnwys rheolwyr y mudiad a chaiff ei gadeirio gan y Rheolwr Gyfarwyddwr Bronwen Raine. Y tîm rheoli sy’n gyfrifol am ddatblygu cynllun busnes a phob agwedd o’i gyflenwi er mwyn cyflawni Amcanion Strategol y mudiad a’i Ddatganiad o Genhadaeth.

Bronwen Raine
Rheolwr Gyfarwyddwr
Delyth Trickett
Rheolwr Cyllid
Marion Morris
Rheolwr AD
Kevin Harrington
Rheolwr Datblygu Busnes
Dai Nicholas
Rheolwr Marchnata

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction