A fyddai eich busnes yn elwa o weithiwr wedi ei ariannu’n llawn am chwe mis?

Mae Antur Cymru yn bartner cyflenwi ar gyfer y Cynllun Kickstart sydd newydd ei lansio, ac sy'n gyfle gwaith â thâl o 6 mis y gall cyflogwyr lleol elwa ohono. Mae cynllun y Llywodraeth yn darparu cyfleoedd wedi'u hariannu'n llawn i gyflogwyr roi profiad gwaith i bobl ifanc tra'n caniatáu iddynt ddatblygu prosiectau a gweithgarwch newydd.

Gwneud cais drwy Antur Cymru Enterprise am grantiau drwy'r Cynllun Kickstart

Pwy all wneud cais?

Gallwch ddefnyddio'r Cynllun Kickstart i greu lleoliadau swyddi 6 mis newydd ar gyfer pobl ifanc sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor.

Cymhwysedd

Gall cwmnïau cyfyngedig sydd â dwy flynedd o gyfrifon masnachu wneud cais ond, gall hyn newid i gynnwys busnesau nad ydynt yn gyfyngedig. Cysylltwch â ni am fanylion pellach.  Rhaid i’r lleoliadau swyddi a grëwyd gyda chyllid Kickstart fod yn swyddi newydd.

 Rhaid iddynt beidio â:

  • Disodli swyddi gwag presennol neu rhai sydd yn gynlluniedig.
  • Achosi i weithwyr neu gontractwyr presennol golli neu leihau eu cyflogaeth.
  • Rhaid i’r rolau yr ydych yn gwneud cais amdanynt fod am o leiaf 25 awr yr wythnos, am chwe mis.
  • Ni ddylai fod yn ofynnol i bobl ymgymryd â hyfforddiant helaeth cyn iddynt ddechrau’r lleoliad gwaith.

Menter Antur Cymru yn llwyddo i'ch helpu i wneud cais

Rydym yn bartner cyflenwi cydnabyddedig sy’n sicrhau cyllid i’n busnesau cleientiaid mawr a bach drwy geisiadau ar y cyd neu ar eu pennau eu hunain.

Mae ein dull llwyddiannus yn dangos sut y bydd pobl ifanc yn cael eu cefnogi ac yn cynnig gwerth i’r cyflogwr ac yn datblygu sgiliau i wella eu rhagolygon cyflogadwyedd.

Caiff ein cymorth ei ariannu’n llawn drwy’r Cynllun Kickstart ac mae £500 arall fesul rôl ar gael i’r cyflogwr i helpu i dalu am wisgoedd, hyfforddiant penodol, neu gostau gosod eraill.

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction