Cyfranddalwyr ac Amcanion

Dod yn Gyfranddaliwr

Gall unrhyw un sy’n hŷn na 16 oed ac yn gefnogol i amcanion Antur Cymru ac sy’n byw neu’n gweithio yn Nyffryn Teifi neu’r gymdogaeth oddi amgylch, wneud cais i fod yn gyfranddaliwr. Mae hawl gan aelod wrth dalu £1, gael un gyfran yn unig o’r mudiad. Mae Bwrdd Antur Cymru yn barod i ystyried pob cais.

Yn y CCB ym mis Medi mae’r cwmni’n adrodd ar ei weithgareddau am y flwyddyn ariannol flaenorol (Ebrill i Mawrth). Gall cyfranddalwyr sy’n mynychu’r cyfarfodydd hyn gael dylanwad ar gyfeiriad Antur Cymru i’r dyfodol.

Wrth ddod yn gyfranddaliwr mae’n rhoi’r cyfle i’r unigolyn gael ei enwebu yn aelod o fwrdd y mudiad.

Amcanion y Mudiad

Mae amcanion Antur Cymru (ers iddo gychwyn) fel a ganlyn:

  1. Meithrin ac annog sefydlu busnesau a mudiadau
  2. Gwybodaeth a chyngor i fusnesau a mentrau
  3. Comisiynu arolygon ac astudiaethau ymchwil
  4. Gweithio gyda a dod yn aelodau o gymdeithasau neu fudiadau sy’n gefnogol i’n nodau
  5. Gweithgareddau sy’n cyflenwi’r amcanion hyn a llesiant yr ardal yr ydym yn gweithio ynddi
antur cymru vacancies logo
telemat vacancies logo

Ffurflen gais Cyfranddaliwr

Cliciwch isod e mwyn lawrlwytho ffurflen gais i fod yn gyfranddaliwr...

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction