Cymraeg language logo

Antur Cymru fel menter gymdeithasol

Menter gymdeithasol ydym ni a berchnogir gan gyfranddalwyr yn y gymuned. Nid ydym yn elwa’n unigol o’r buddsoddiad hwn ond yn hytrach wedi cytuno y dylai unrhyw arian dros ben gael ei ail-fuddsoddi yn y cwmni er mwyn cynnal y safonau uchel a gynigir gennym a hefyd mewn prosiectau i hyrwyddo ffyniant yn yr ardal.

Ein bwriadau yw cwrdd ag anghenion y busnesau a’r cymunedau yr ydym yn anelu ein gwasanaethau atynt.

Pan sefydlwyd y cwmni lluniwyd yr amcanion craidd canlynol er mwyn llywio gwaith Antur Cymru:

  • Meithrin ac annog sefydlu busnesau a mudiadau
  • Rhannu gwybodaeth a rhoi cyngor i fusnesau a mentrau
  • Comisiynu arolygon ac astudiaethau ymchwil
  • Gweithio gyda neu dod yn aelodau o gymdeithasau neu fudiadau sy’n gefnogol i’n nodau

Mae Antur Teifi yn Gymdeithas Gofrestredig dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014 (Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014) ac Awdurdod Ymarfer Ariannol yw’r awdurdod cofrestredig. Mae Antur Cymru yn masnachu o dan yr enw ‘Antur Cymru Enterprise’.

Rhaid i unrhyw newidiadau i reolau a llywodraethiant y mudiad dderbyn cymeradwyaeth y cyfranddalwyr naill ai yn y CCB neu mewn CCA.

Ni chaniateir i gyfranddalwyr na aelodau bwrdd gymryd difidend ariannol o weithgareddau’r cwmni.

Yn debyg iawn i’r Scarlets, mae cymuned wrth galon holl waith Antur Teifi. Rydym yn falch felly i gydweithio gyda Antur Teifi fel rhan o’n rhaglen ymgysylltu cymunedol wrth gefnogi busnesau.

 

– Scarlets

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction